100 huishoudens.
100 dagen.
100% afvalvrij.

Gaat het lukken?

Bekijk edities

Resultaat

-% restafval

Grote betrokkenheid op het platform

posts

Het experiment laat keer op keer zien dat er bij de deelnemers een enorme drive is om kennis te delen, zodat zij afval beter scheiden en restafval drastisch verminderen.

Fanatiekelingen

deelnemers

Tot nu toe 5739 fanatieke deelnemers. Een dwarsdoorsnede uit de samenleving: jong en oud hebben laten zien dat het mogelijk is om veel minder afval te produceren.

100-100-100 edities

Minder afval produceren en meer hergebruik van ons afval. Dat is het streven.

Dit zijn de gemeenten die de uitdaging al zijn aangegaan. Klik op de logo’s voor meer informatie
{{$ctrl.activeEdition.name}}
{{$ctrl.activeEdition.text}}
Bekijk editie
PlastiCircle
Bekijk editie

Wat is 100-100-100?

Een project met de uitdaging voor huishoudens om 100 dagen afvalvrij te leven.

Het project 100-100-100 is een idee van afvalverwerker ROVA. Lukt het 100 huishoudens om 100 dagen, 100% zonder afval te leven? In dit succesvolle project laten inwoners zien dat het mogelijk is om veel minder afval te produceren. Dit lukt door goed afval te scheiden en na te denken bij de aankoop van producten. 100-100-100 biedt een online platform waar deelnemers wekelijks een opdracht doen die hen helpt in de uitdaging tot een afvalvrij leven. Het restafval dat zij nog overhouden vullen zij in op de afvalmeter op de website. Uit eerdere resultaten blijkt dat deelnemers van 100-100-100 ver onder het landelijke gemiddelde blijven. Soms tot bijna 90% minder kg restafval per persoon per jaar.

Ook meedoen aan 100-100-100?

100-100-100 boekt resultaat

Werk je bij een gemeente of afvalbedrijf en wil je dit project zelf uitvoeren?

Contact opnemen

Ga de uitdaging aan!

Waar is 100-100-100 bij jou in de buurt?

In mijn buurt

Waarom 100-100-100?

Het project 100-100-100 werkt toe naar minder afval.

Dit experiment is niet alleen waanzinnig leuk en interessant voor inwoners, maar ook voor gemeenten en afvalverwerkers. Het succes van de bewustwordingscampagne is enorm groot: in het najaar van 2016 is de 100ste deelnemende gemeente aangetikt. Op het online platform ontstaat een community waar alle ervaringen en alle experimenten van de deelnemers samen komen. Dit geeft nieuwe waardevolle inbreng voor gemeenten en afvalbedrijven om vervolgstappen te zetten naar een (rest)afvalvrije samenleving. In het kader van de landelijke doelstellingen van het programma VANG, stelt VANG-HHA het concept van 100-100-100 nu beschikbaar aan gemeenten en afvalbedrijven. Het concept draagt bij aan een nieuwe beweging van onderaf om de doelstellingen tot minder restafval per inwoner te realiseren. Het beschikbaar stellen van het concept van 100-100-100 maakt het gemakkelijk om een eigen 100-100-100 project uit te rollen in de eigen gemeente of regio.

Wat is de volgende stap?

Start met 100-100-100 in je eigen gemeente!

Werk je bij een gemeente of afvalbedrijf? Vul dan onderstaand contactformulier in zodat VANG-HHA contact met je kan opnemen. Tijdens het eerste gesprek verkennen we de mogelijkheden in jouw situatie. Als je wilt starten teken je een gebruikersovereenkomst. Je ontvangt het startpakket (inclusief draaiboek, formats en voorbeelden). Door het aanbieden van het concept van 100-100-100, blijft de eigen investering in geld zeer beperkt. Wel moet tijdens de uitvoering tijd gestoken worden in de communicatie, begeleiding en het beheer. Met de webontwikkelaar neem je de wensen door voor het platform en sluit je een servicecontract af. Tijd om te starten met het werven van deelnemers en samen 100 dagen, met 100 huishoudens toewerken naar 100% afvalvrij leven!